Қысқартулар мен терминдер

BSE Баку қор биржасы
Clearstream Deutsche Börse Group тобына кіретін, халықаралық бағалы қағаздардың орталық депозитарийі
CNY/KZT есептесуі теңгемен қытай юані
EBRD European Bank for Reconstruction and Development
ETF Exchange Traded Fund, саудаланатын биржалық қор
Euroclear еурооблигациялар мен басқа да бағалы қағаздардың қайталама нарығындағы банктердің арасындағы есеп айырысудың клирингілік жүйесі
EY Ernst & Young
FEAS Federation of Euro-Asian Stock Exchanges
GRI Есеп берушілік бойынша жаһандық бастама
IFC International Finance Corporation
IIRC Международный Совет по интегрированной отчетности
IPO Initial Public Offering (первичное публичное размещение)
is2in электрондық құжатайналым жүйесі
IT Information Technology (Ақпараттық технологиялар)
KASE “Қазақстан қор биржасы” АҚ атауының аббревиатурасы
KASE_BMC негізгі сауда-саттық алаңының корпоративтік облигацияларының таза бағалар индексі
KASE_BMY негізгі сауда-саттық алаңының корпоративтік облигацияларының кірістілік индексі
KAZRC Ресурстар мен қорлар бойынша көпшілікке есеп берудің Қазақстандық ассоциациясы
LSE Group Лондон қор биржасының тобы
MiFid The Markets in Financial Instruments Directive — қаржы құралдарына инвестициялауды реттейтін, Еуроодақтың директивасы
MOEX “Мәскеу Биржасы” КАҚ
MSCI Russia Morgan Stanley Capital International Russia
MSCI EmerginMarkets Morgan Stanley Capital International Emerging Markets
Road-show эмитент-компанияның бағалы қағаздарын шығарғанда әлеуетті инвесторлармен және талдаушылармен кездесулер сериясы
RUB/KZT есептесуі теңгемен Ресей рублі
S&P 500 500 таңдамалы АҚШ компанияларының қор индексі
SASB АҚШ тұрақты даму туралы есеп берушіліктің стандарттары жөніндегі кеңес
TOD мәміле жасалған күні орындалатын, есеп айырысудың шарты (“today” ағылшын сөзінен)
TOM мәміле жасалған күнінен кейінгі келесі жұмыс күні орындалатын, есеп айырысудың шарты (“tomorrow” ағылшын сөзінен)
TONIA Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен автоматты репо нарығында мерзімі бір күндік репо операциясының ашылу мәмілесі бойынша орташа сараланған пайыздық мөлшерлеме
TWINA Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен автоматты репо нарығында мерзімі жеті күндік репо операциясының ашылу мәмілесі бойынша орташа сараланған пайыздық мөлшерлеме
UZSE “Тошкент” Республикалық қор биржасы
WFE World Federation of Exchanges
АҚ акционерлік қоғам
ҚҚА Қазақстан қаржыгерлерінің ассоциациясы
ТМД ХБА Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің халықаралық биржалар ассоциациясы
ЕДБ Екінші деңгейдегі банк (банктер)
ЖІӨ Жалпы ішкі өнім
ЖОО Жоғарғы оқу орны
БЖЗҚ “Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры” АҚ
Биржа “Қазақстан қор биржасы” АҚ
Брокер—дилерлер Брокерлік және/немесе дилерлік ұйымдар
ЖДҚ Жаһандық депозиттік қолхат
ТМК Тау-кен-металлургиялық компания
ГЦБ мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар
ЕАЭО Еуразиялық экономикалық одақ
ЕОБ Еуропалық орталық банк
SSE бастамасы Sustainable Stock Exchanges Initiative, тұрақты биржалар үшін БҰҰ бастамасы
ESG критерийлері экологиялылық, әлеуметтік жауапкершілік және корпоративтік басқарудың критерийлері — Environmental, Social and Governance
МЕККАМ Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің мемлкеттік қысқа мерзімді қазынашылық міндеттемелері (айналыс мерзімі бір жылға дейін) (қазақша бағалы қағаздар атауының аббревиатурасы)
МЕОКАМ Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің мемлкеттік орта мерзімді қазынашылық міндеттемелері (айналыс мерзімі бір жылдан бес жылға дейін) (қазақша бағалы қағаздар атауының аббревиатурасы)
МЕУЖКАМ жинақтаушы зейнетақы қорлары арасында орналастырылатын, Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің мемлкеттік ұзақ мерзімді жинақтаушы қазынашылық міндеттемелері (айналыс мерзімі бес жылдан аса) (қазақша бағалы қағаздар атауының аббревиатурасы)
МЕУКАМ Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің мемлкеттік ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелері (айналыс мерзімі бес жылдан аса) (қазақша бағалы қағаздар атауының аббревиатурасы)
млн миллион
млрд миллиард
Мәскеу биржасы “Мәскеу Биржасы” КАҚ
АЕК Айлық есептік көрсеткіш
ШОБ шағын және орта бизнес
ХҚҰ халықаралық қаржылық ұйым (ұйымдар)
ҚРҰБ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
“Атамекен” ҚРКП “Атамекен” Қазақстан Республикасы кәсіпкерлерінің ұлттық палатасы"
ББҚ беймемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар
БАӘ Біріккен Араб Әмірліктері
БҰҰ Біріккен Ұлттар Ұйымы
ЗТБ заңды тұлғалар бірлестігі
Үкімет Қазақстан Республикасының Үкіметі
КӨП Кәсіпкерлердің өңірлік палатасы (палаталары)
ТМД Тәуелсіз Мемлекеттердің Достастығы
БАҚ Бұқаралық ақпарат құралдары
АҚШ Америка Құрама Штаттары
Мың мың
Трлн триллион
ЖШС Жауапкершіліге шектеулі серіктестік
Сауда-саттық жүйесі “Қазақстан қор биржасы” АҚ сауда-саттық жүйесі
“Даму” қоры “Даму” кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ
ОК орталық контрагент